Osteoartritis

Osteoartritis je progresivna, kronična i degenerativna bolest zglobova, koja se smatra glavnim uzrokom kronične onesposobljenosti u svijetu. Može zahvatiti jedan ili više zglobova i lokalnog je karaktera, za razliku od upalnog reumatizma koji je sustavna bolest.

Ciljno tkivo je zglobna hrskavica, nakon čega se patološki proces širi na priležeću kost i okolozglobne meke česti, uzrokujući degenerativne i upalne promjene, što za posljedicu ima gubitak funkcije zgloba i bol. Kada jednom započne, proces postaje nepovratan, a postojećim metodama liječenja možemo ga do određene mjere usporiti.

Prevalencija bolesti je 15 %, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

Rastuća životna dob, ženski spol, naslijeđena loša kvaliteta hrskavice, debljina, prethodne ozljede, dugotrajno prenaprezanje zglobova uslijed bavljenja sportom i drugim tjelesnim aktivnostima čimbenici su koji povećavaju rizik obolijevanja od ove bolesti.

K tomu, starenje populacije, sjedilački način života i loše prehrambene navike, koje vode prekomjernoj tjelesnoj težini, uz izostanak vježbanja, ovu bolest čine vodećim uzrokom invaliditeta.

Bolest može zahvatiti bilo koji zglob. Tipično zahvaća kukove, koljena i male zglobove šaka. Početni simptom je zakočenost zgloba, poglavito nakon duljeg mirovanja, bol u zglobu, oteklina, smanjen opseg pokreta, gubitak funkcije i naposlijetku kontraktura odnosno zakočenost zgloba. Bol se tipično pogoršava opterećenjem i kretanjem, a smanjuje mirovanjem i odmorom, za razliku od reumatoidnog artritisa (RA-a).

Dijagnoza se postavlja na osnovu simptoma bolesti, anamneze, tipične kliničke slike i radiološke obrade. U pacijenata starijih od 40 godina preporuka je napraviti rendgensku sliku oba koljena, odnosno oba kuka u stojećem stavu.

Usporedbom kliničkog i rendgenskog nalaza nalaza utvrđuje se stupanj bolesti te planira liječenje koje obuhvaća:

  • Nefarmakološke mjere kao što su: smanjenje tjelesne težine, pravilna prehrana, kretanje, vježbe s doziranim opterećenjem, fizikalna terapija, hidrogimnastika i korištenje elastičnih ortoza
  • Farmakološke mjere, pri čemu su nam dostupni samo simptomatski lijekovi.

Kako bismo kontrolirali bol i upalu zgloba najčešće koristimo nesteroidne antireumatike (NSAR). Izbor lijeka ovisi o dobi bolesnika, popratnim kroničnim bolestima, koterapiji i prije svega aktualnoj kliničkoj slici.
Lokalna primjena kortikosteroida u zahvaćeni zglob može olakšati simptome bolesti.
Sporodjelujući simptomatski lijekovi kao što je kristalizirani glukozaminsulfat, svojim djelovanjem smanjuju simptome, poboljšavaju funkcionalnost zgloba, a kliničke studije pokazuju da mogu i usporiti napredak bolesti.

  • Kirurško liječenje indicirano je u završnoj fazi bolesti, a podrazumijeva ugradnju totalne ili parcijalne endoproteze.

Jedan od najčešćih lijekova za liječenje boli je ibuprofen. To je nesteroidni protuupalni lijek (NSAR) čije djelovanje ublažava upalu i bol. Ibuprofen također snižava i povišenu tjelesnu temperaturu.

Brufen® Effect široko je dostupan u Hrvatskoj u prilagodljivim formulacijama i veličinama doziranja. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako niste sigurni u ispravno doziranje i obavezno proučite priloženu uputu o lijeku prije početka uzimanja bilo kakvih lijekova.

Brufen® Effect (ibuprofen) koristi se za kratkoročno simptomatsko ublažavanje blage do umjerene boli poput glavobolje, uključujući migrensku glavobolju/glavobolju povezanu s migrenom, neuralgiju, zubobolju, bol u mišićima i zglobovima, bol u leđima i menstrualnu bol, kao i simptome obične prehlade i gripe uključujući i vrućicu.

Podaci dostupni u Viatris Hrvatska d.o.o.

Pregled medicinskog sadržaja: medicinsko-regulatorna služba, Viatris Hrvatska d.o.o.

Datum odobrenja: 15. lipnja 2023.